• +40 372 347 100
  • secretariat@euroconstruct98.ro
  • ro
  • en
  • de

Euroconstruct Trading `98 – We Build the Future

Societatea Comerciala “EURO CONSTRUCT TRADING ’98 SRL” a fost infiintata in anul 1998, de la infiintare si pana astazi a devenit o firma de traditie si renume in domeniul constructiilor de autostrazi, drumuri, poduri, constructii civile, instalatii electrice, sanitare, alimentare cu apa, canalizare, executii linii tramvai, constructii /consolidare tuneluri, galerii, statii de metrou, constructie linii de metrou in executie mecanizata, lucrari de constructii a cailor ferate  de suprafata si subterane, constructia de poduri si tuneluri la caile ferate, operatiuni de manevra si/sau transport feroviar pe linie ferata industriala si nu numai, in ultimul timp isi desfasoara activitatea in domeniul colectarii, depozitarea deseurilor nepericuloase, periculoase,  tratarea, eliminarea si transportul deseurilor periculoase, nepericuloase, activitati de decontaminare, activitati de laborator pe parte de constructii si mediu. Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, gipsului, cretei si a ardeziei. Extractia pietrisului si nisipului, extractie argilei si caolinului. Producere si comercializare agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici. Fabricare si comercializare materiale pentru drumuri: mixtura asfaltica, betoane, emulsii bituminoase, mastic bituminos. Constructii hidrotehnice-lucrari de imbunatatiri funciare. Transporturi rutiere de marfuri, transport de marfa pe cale ferata. Servicii de inchiriere a autovehicule cu deservent si inchiriere utilaje cu deservent. Servicii publice de salubrizarea a localitatilor, servicii de intretinere spatii verzi.

golden blitz
Golden-Blitz-Center
basarab-over-pass

De la momentul infiintarii si pana in prezent, S.C. EURO CONSTRUCT TRADING’98 S.R.L. si-a dezvoltat un puternic patrimoniu intangibil: o baza de clienti si furnizori permanenti, contracte de colaborare cu societati puternice, parteneriate cu autoritatile publice, o reputatie solida tradusa in bonitate si solvabilitate in raport cu bancile si colaboratorii, o bogata experienta a personalului executiv si a conducerii.

Cu toate ca piata de profil este foarte concurentiala si are o dinamicitate specifica, prin politica proactiva implementata de managementul companiei inca de la momentul infiintarii, S.C. EURO CONSTRUCT TRADING’98 S.R.L. ofera o gama variata şi completa de servicii care au impus-o în topul societatilor din Romania

Structura organizatorică este determinată şi adoptată pentru a răspunde oricărei situaţii conjuncturale, fără a omite şi elimina vreuna din funcţiile sau obligaţiile societăţii, inclusiv în ce priveşte elementele constitutive ale SR EN ISO9001. Se asigură de fiecare dată crearea cadrului organizatoric-funcţional cel mai potrivit pentru îndeplinirea de către firmă a obligaţiilor asumate prin contracte precum şi aplicarea strategiei manageriale şi a politicii în domeniul calităţii. În scopul satisfacţiei depline a beneficiarilor, pentru menţinerea încrederii în calitatea lucrarilor, produselor/serviciilor şi pentru demonstrarea capabilităţii şi competitivităţii în condiţii de rentabilitate economică s-a decis implementarea, menţinerea, certificarea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al calităţii.

În ceea ce priveşte cantitatea de lucrari care se ofera beneficiarilor, compania poate fi considerata un furnizor competitiv, care poate asigura un volum mare de lucrări cu consumuri reduse (datorită pierderilor foarte mici), respectând normele şi standardele de calitate şi termenul contractual de predare a lucrărilor contractate. În cadrul unităţii se desfăşoară un flux continuu de activitate productiva prin asigurarea tuturor materialelor şi materiilor prime necesare în cadrul producţiei, asigurate în regie proprie în limita posibilităţilor.

Întreaga activitate este susţinută de un sistem informatic dotat cu echipamente la nivelul tehnologiei actuale, care asigură o mare capacitate de stocare, prelucrare şi furnizare a informaţiilor precum cele: financiar contabile, evidenţa de gestiune, achiziţia, lansarea şi urmărirea lucrărilor, evidenţa utilajelor şi mijloacelor de transport, resurse umane etc..

layer-roads